Obnova prevádzky systému.

Vážení hasiči, oznamujeme Vám, že prevádzka zvolávacieho systému pre OHZ je obnovená.

Vzhľadom na početné žiadosti o spustenie systému je opäť možné využívať systém na zvolávanie k výjazdom. Systém však naďalej nie je prepojený na operačné strediská. Zvolávanie týmto spôsobom nebude vykonávané.

Systém bude zborom poskytovaný bezplatne. Z dlhodobého hľadiska však môže byť v budúcnosti vyžadovaná finančná spoluúčasť jednotlivých zborov. Očakáva sa to v prípadoch ak zbor prekročí stanovený limit pre počet SMS. V súčasnosti žiadny limit stanovený nie je.

S pozdravom,

Peter Bartalos

Valid XHTML 1.0 Strict | CSS